Bachelor Studiengang Soziale Arbeit :: Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften (FAS) :: FHWS

Hochschule für angewandte Wissenschaften

Münzstraße 12
97070 Würzburg

Telefon: +49 (0) 9 31 - 3511–8420
Telefax: +49 (0) 9 31 - 3511–9211

URI: https://bsa.fhws.de/